Ønsker du at flytte din hest/pony til Holte Ride-Klub?

Kontakt os på stald@holte-rideklub.dk og check om vi har ledige bokse. Vi prøver at opretholde en god balance mellem dressur og spring, ponyer og heste – og tildeling af bokse sker også med denne balance for øje. Eksisterende pensionærer vil (hvis muligt) kunne tildeles boks til en ekstra hest/pony forud for eksterne.

Når der er aftalt opstaldning på HRK, skal du gøre følgende:

 · Du skal oprette en profil på www.holterideklub.dk og melde dig ind i klubben
 
· Du skal udfylde vores opstaldningskontrakt - som kan findes her Opstaldningskontrakt , underskrive den og sende den til stald@holte-rideklub.dk eller aflevere den på kontoret.
 
· Du skal være registreret med et betalingskort på din profil til fakturering og betaling af depositum
 
Vinduesbokse tildeles efter anciennitet! Klik Her! for at se anciennitetsliste

Priser, tillæg for ekstraydelser mm

For opstaldningspriser med mere, klik her for at komme til ny side (åbner i nyt vindue)

Skal din hest/pony flytte midlertidigt fra Holte Ride-Klub?

Du har mulighed for at flytte din hest/pony fra HRK i op til 3 måneder – og i de 3 måneder betale en reduceret pris (boksreservation). Reservations boksleje har en række betingelser:

 
· Man kan have en boks på reservation i max 3 måneder. Bestyrelsen har dog mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde og tillade forlængelse af reservationen. Efter 3 måneder overgår reservation til fuld boksleje, medmindre boksen opsiges efter gældende regler.
 
· Overgang til reservation skal varsles ved mail til stald@holte-rideklub.dk senest den 20. i måneden inden overgang, dvs f.eks senest 20/5 for overgang til reservation 1/7. Ved opsigelse betales fuld boksleje i opsigelsesmåneden. Hvis din hest bliver akut syg og du har en dyrlægeerklæring på, at den skal fraflytte HRK for en periode, er varslet nedsat til indeværende (betalte) måned.
 
· HRK råder over boksen mens denne er på reservation.
 
Ønsker du at fraflytte Holte Ride-Klub?
 
· Opsigelse af boksen skal ske senest d. 20. i måneden inden fraflytning, dvs 20/3 for fraflytning 1/5
 
· Vælger man at fraflytte før datoen, boksen er opsagt fra, betales der fuld opstaldning i opsigelsesvarslets tidsrum.
 
· Ved akut aflivning af hesten og hvis boksen ikke ønskes reserveret til evt ny hest, betales der fuld opstaldning måneden ud. Opstaldningskontrakten er således opsagt uden normalt opsigelsesvarsel
 
· Depositum vil blive refunderet, når alle mellemværender med klubben er betalt

Nyheder

Loading