BRAND 

Hvad gør jeg i tilfælde af brand


SMITSOM SYGDOM

Min hest er syg - Hvad gør jeg

 

Beredskabsplan ved ulykker 

1. Stop ulykken – Benyt evt. førstehjælpskassen.

2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adressen.

7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.

 

Nyheder

Instagram

Loading