Regler for brug af Holte Rideklubs folde

Foldordning: 

Holte Ride-Klub har foldordning i hverdagene, hvor staldpersonalet lukker hestene ud og ind fra fold.

Der er mulighed for enefold, fold med en anden hest eller "langhold" med mindst 4 heste/ponyer.

Foldordningen er på 2½ time (4 timer for langhold) og indgår i opstaldningsprisen, hvis hesten går på fold med minimum én anden hest. 

Enefold tillægges opstaldningsprisen med 500 kr pr. måned. 

Derudover er der et tillæg på 200 kr for hver ekstraydelse, fx dækken, klokker, osv.

 

Egen brug af fold:

Når man selv benytter foldene i hverdage/helligdage:
 • Foldene kan reserveres fra klokken 07.00 samme dag. Man kan kun reservere de folde, som ikke bliver brugt af staldpersonalet, dvs efter kl. 16.00 i vinterhalvåret.
 • Foldene reserveres på den hvide tavle i gangen ved gul og blå stald (længst mod udeboksene, til venstre for indgang til blå stald)
 • Reservation sker ved at placere magnetbrikken med hestens navn, ejers navn, og telefonnummer i det ønskede tidsrum for den valgte fold. 
 • Husk at tage ind, så alle heste er ude af folden, når foldtiden slutter (også gerne 5 min før) 
 • Reservation kan kun ske i de fastlagte tidsrum á 2 timer (4 timer for langhold med mindst 4 heste). Hvis den valgte fold ikke benyttes på det reserverede starttidspunkt, fritstilles folden efter 15 minutter.
 • Der må gerne reserveres fold til andre pensionærers heste, men man må selvfølgelig ikke bruge en andens pensionærs brik til at booke en dobbelt tid, så hesten(e) kommer til at gå ude i 4 timer.
 • Enhver benyttelse af Holte Ride-Klubs folde sker på egen risiko.
Weekendfold
 • Foldene kan reserveres fra torsdag kl. 17.00.
 • Foldene reserveres på de hvide tavler på hver side af gangen ved gul og blå stald.
 • Reservation sker ved at placere magnetbrikken med hestens navn, ejers navn, og telefonnummer i det ønskede tidsrum for den valgte fold. 
 • Husk at tage ind, så alle heste er ude af folden, når foldtiden slutter (også gerne 5 min før) 
 • Reservation kan kun ske i de fastlagte tidsrum á 2 timer (4 timer for langhold med mindst 4 heste). Hvis den valgte fold ikke benyttes på det reserverede starttidspunkt, fritstilles folden efter 15 minutter.
 • Der må gerne reserveres fold til andre pensionærers heste, men man må selvfølgelig ikke bruge en andens pensionærs brik til at booke en dobbelt tid, så hesten(e) kommer til at gå ude i 4 timer.
 • Enhver benyttelse af Holte Ride-Klubs folde sker på egen risiko.


Rideskoleheste og -ponyer:

 • Har fast booket fold på weekendtavlerne

”Den gamle græsspringbane” må kun benyttes af rideskoleponyer og -heste. 


Jordfolde:

Jordfolde (nord mod Egebækvej) må højst reserveres i 2 timer pr. dag og der må højst gå 3 heste/ponyer på disse folde. I hverdagene benyttes disse folde til foldordningen mellem kl. 07.30 og 15.30. 

Jordfolde (syd mod Nærum) er forbeholdt langhold med minimum 4 heste. I hverdagene benyttes disse folde til foldordningen mellem kl. 07.30 og 16.00. Herefter kan jordfoldene frit benyttes efter gældende retningslinjer.

Jordfolde må i vinterperioden (oktober-april) ikke reserveres til heste, der går i foldordningen mellem kl. 07.30 og kl. 16.00.


Græsfolde (tilbydes fra ca. 1. juni til 1. september):

Græsfoldene må reserveres to timer pr. dag uanset antal heste (medmindre andet meldes udl).

Heste på jordfoldordning må gerne gå på græsfold.

Vores egne græsfolde må benyttes, når de åbnes i juni, fra kl. 7 morgen til lukketid. De lukkes midt september, alt efter vejret.

Sommerfoldene på Kikhanebakken må kun benyttes indtil kl. 16 og ikke efter d. 1 september

 

Hvis folden er i stykker:

I tilfælde af at folden er i stykker, skrives dette på tavlen ved personalestuen. Du må også gerne sende en sms til staldpersonalet på 61 75 29 92 - send også gerne et foto af 'problemet'.

Det er mørkt om morgenen i vinterhalvåret, når de første heste lukkes ud, så personalet har ikke altid mulighed for at se et ødelagt hegn.


Nyheder

Instagram

Loading