Rotunde – Pony Niveau 1 (Der rides 30 minutter i rotunden og efterfølgende er der 15 minutter i stalden)

Du lærer at strigle og rense hove og vide hvorfor det er vigtigt at strigle hesten, samt hvilke strigler der skal bruges til hvad. Eleven skal lære at sadle hesten korrekt op samt lægge trense på og justere stigbøjler så de passer. Der er til alle rotundehold tilknyttet en hjælper, i form af en af vores dygtige unge piger, og som hjælper med alt omkring op- og afsadling. Hjælperen hjælper også, i samråd med ridelæreren at fordele ponyer, så alle ved hvem de skal ride på. Vi benytter systemet med månedsponyer, således at eleven rider den samme pony en måned ad gangen, hvorefter der skiftes pony. 
På rotundeholdene, er formålet at lære de mest basale signaler, og at føle sig tryg ved ridningen. Undervisningen foregår i roligt tempo med leg og gymnastik i skridt og trav. Du lærer signalerne til stop og fremad, samt at dreje. Der arbejdes på at lærer eleven letridning i trav. Har eleven brug for ekstra støtte, er forældre og andre ledsagere velkommen til at trække med ponyen. 
Underviseren vurderer i samråd med forældre, hvornår det enkelte barn er klar til at komme videre til næste niveau.
 

                       

 

Begynder - Pony Niveau 2

For at eleven skal kunne komme i betragtning til et niveau 2, skal kriterierne for rotundehold være opfyldt. Der er stadig en hjælper til stede i stalden, men eleven skal vise interesse i at kunne håndtere ponyen mere selvstændigt. 
Holdet rider 45 minutter i den lille ridehal, eller alternativt udenfor i den indhegnede ridebane, der kaldes kravlegården. 
Eleven har mod på at ride selvstændigt, og som udgangspunkt uden hjælp. 
Vi arbejder videre på at kunne styre i en større ramme, hvilket kan være ganske svært, når der lige er rykket op fra rotunden, hvor pladsen ikke er stor, og det kan derfor være en stor mundfuld at komme ind i hallen. 
På dette niveau øves i større grad på at kunne styre ponyen selv, og der arbejdes mod at der ikke rides på række, som er tilfældet i rotunden. 
Det er også på dette niveau vi introducerer galop for første gang, og galopturen foregår primært enkelvis. 
Undervisningen lægger sig op om Dansk Rideforbunds ( programmer i LD kategorien, og eleven vil derfor blive bekendt med de basis øvelser der hører til her, som cirkelvolter, slangegange, og skrådt igennem. Vi arbejder stadig med letridning på dette niveau, og eleven bliver bekendt med rigtig og forkert diagonal. 
Der snuses til nedsidning i trav, og på dage med godt vejr, kan det være vi skridter en tur ud i naturen. 

Underviseren vurderer i samråd med forældre, hvornår det enkelte barn er klar til at komme videre til næste niveau.
 

 

Letøvet - Pony Niveau 3

Eleven kan på niveau 3 selv sadle op og af, og der er som udgangspunkt ikke en hjælper i stalden. Der rides 45 minutter i den lille ridehal. 
Som på de øvrige hold-niveau, skal kriterierne for at gå på niveau 3 være opfyldt af foregående niveauer. 
Eleven viser stor selvstændighed, og har lyst til at arbejde videre med at opnå større kvalitet i øvelserne end på foregående niveau. Der forventes at eleven er i stand til at skifte diagonal, og har en veludviklet balance, da en del af undervisningen nu vil begynde at foregå i trav og nedsidning, og uden bøjler eller uden saddel. 
Undervisningsniveauet er højnet, og vi beskæftiger os nu med øvelser fra LC niveau. Derudover begynder fokus at rette sig mod mere teknik, og vi begynder at skulle bøje og stille ponyen, samt have fokus på at kunne anrette et korrekt galopanspring. Der arbejdes på overgange mellem gangarterne, samt tempoafvejninger. 
Galopturen foregår i hold, og det kræves af rytteren er klar til dette, inden dette niveau overvejes. 
På dette niveau, sættes forventningerne op i forhold til elevens formåen til at kunne ride alle ponyerne, så dette skal også til overvejelse, inden der flyttes op, idet der er en større mulighed for at blive tildelt de lidt sværere ponyer. 
Vi rider ud ved godt vejr i skridt og trav. 
Underviseren vurderer i samråd med forældre, hvornår det enkelte barn er klar til at komme videre til næste niveau.
 


 

 

Øvet - Pony Niveau 4

På et øvet hold, rider vi videre fra niveau 3. Holdet er meget selvstændigt, og vi begynder at ride på fri volte. Fokus er målrettet DRF's LB programmer, og vi arbejder med at kunne ride hesten korrekt frem til hånden. Holdet rider sammen også i galopturen, og der fordeles ponyer, med en forventning om, at alle kan ride på de forskellige ponyer (Selvfølgelig ikke hvis de er vokset sig for store til de mindste) Det forventes at eleven kan håndtere at skulle kunne sætte øvelserne sammen fra niveau 3 med større overskud, og at vi dertil begynder at arbejde mere med sidebevægelser. Ideen med niveauet er, at eleven er rustet med en grundviden til at kunne glide over i hesteafdelingen/ voksenholdene eller direkte videre til privat part, eller ligefrem køb af egen pony. 

Oprykning til dette hold, vil kun kunne ske i samarbejde med ridelæreren, og da holdet ikke eksisterer for nuværende, vil der, når behovet opstår, blive oprettet et.   


Bom/Gymnastik – Kun ponyer                                                                                                                                         Eleven kommer fra Pony niveau 3 eller 4. – rider alle tre gangarter selvstændigt. Har 100% styr på op og afsadling.  Har kendskab til begreberne indvendig og udvendig side,  kan styre hesten rundt i skridt og trav efter anviste punkter, og i øvrigt opfylde kriterierne for niveau 3 eller 4. Eleven må ikke være nervøs ved galop, og skal kunne håndtere at det går hurtigere på et springhold end ved et normalt ridehold.  På springhold øver vi basis kendskab til at kunne manøvre rundt. Hvad springene hedder, balance og afstande.  

Vi tilbyder i øjeblikket spring på 2 hold. Et om søndagen, som henvender sig til de nyeste elever, og et lidt mere øvet hold om mandagen. Ønsker man at begynde til springning, tager man en dialog med sin ridelærer først, samt besøger det pågældende hold, for at se hvordan det foregår i praksis, inden der meldes til via hjemmesiden. 

 

Part på rideskoleponyerne

For at få part på en af vores ponyer, skal eleven være tilknyttet et eller flere ridehold, mens man har part. Der er forskellige muligheder for part, men den mest populære er en samlet part, hvor eleven passer og rider ponyen lørdag og søndag. Med parten følger et ansvar for at ponyen bliver passet og plejet, og derfor underskrives en partkontrakt ved partens start. I kontrakten er der specifikt beskrevet hvad forventningerne er for at få part her på Holte. Der skal ikke opfyldes et specielt niveau for at få part, men man skal være indstillet på at der ikke er personale til stede, og at man således skal kunne klare sig selv. Man må gerne have en forældre eller anden voksen med, og som kan hjælpe til. Husk at det er okay at hjælpe sit barn, men at der ikke må undervises af andre end de tilknyttede rideundervisere som er på stedet. 

Parter må ikke benytte den store ridehal, men er ellers velkommen på stedets andre faciliteter.  Om søndagen er den lille ridehal booket til parter i tidsrummet 14.00 til 16.00. Der må gerne rides uden for dette tidsrum, men hallen må kun bookes på lige fod med alle andre, hvis man ikke rider i den bookede periode. 

For at komme i betragtning til part, meldes til ventelisten, samme sted som der tilmeldes hold. 


Part på rideskolehestene

For at få part på en af rideskolens heste, gælder ligesom for ponyparter at man er tilknyttet mindst et ridehold. Da hestene er større end ponyerne, og derfor har flere kræfter, er det vigtigt at eleven mestre hesten på egen hånd. Som udgangspunkt skal man være over 18 år, for at komme i betragtning som hestepart. Inden parten opstartes er eleven således godkendt forinden af den rideskoleansvarlige. For at komme i betragtning til en af hestene, tilgås ventelisten. Når en part bliver ledig, vil den rideskoleansvarlige tage stilling til om eleven opfylder kriterierne for at have part, og om der er kemi mellem hest og rytter. Således kan den rideskoleansvarlige afvise en mulig part, på trods af at denne er først på ventelisten. Som udgangspunkt vægtes parter som nyder alsidighed, og som af den grund gerne rider ude, som inde, eller en tur i skoven. 

Som voksen over 18 år, er alle Holtes faciliteter åbne, og må benyttes på lige fod med pensionærerne. 


Begynder – Hest niveau 1

Begynder niveauet for hesteryttere, henvender sig mod helt nybegyndere, elever som har brug for at genopfriske deres kundskaber efter en årelang pause, eller til meget nervøse ryttere. 
Op- og afsadling sker i fællesskab med underviser og de øvrige elever. Sørg for at møde i god tid. Ridelæreren er til stede 15 min før holdets start, og hjælper med saddel og hovedtøj, hvis det er nødvendigt. 
Undervisningen sker i et roligt tempo, og med mange pauser i skridt. Der øves letridning i trav, og at generelt at kunne styre hesten rundt. Lettere øvelser og begreber introduceres, og har eleven mod på at prøve galop, er der også tid til dette. 
Vi vægter en hyggelig og rar stemning, og med pauser undervejs er der rig mulighed for at hyggesnakke lidt med de andre på holdet. 

Underviseren vurderer i samråd med rytteren, du er klar til at komme videre til næste niveau.
 

 

Begynder/letøvet – Hest Niveau 2

Når eleven synes de mange pauser på niveau 1 er ved at være lidt træls, er det på tide at rykke op. På niveau 2, er der knap så mange pauser, og det forventes at der rides mere aktivt. Vi rider længere intervaller i trav, og nu kigger vi også på teknik og balance. Eleven skal derfor være delvis i  stand til at styre ubesværet rundt med de andre elever. Vi kigger mere ind i rigtig og forkert diagonal. Balancen er nu så god, at vi begynder nedsidning i trav i korte intervaller. Fokus er endnu ikke rettet mod at kunne ride hesten korrekt frem til tøjlen, men teorien udfoldes, så der skabes et fundament af viden. I praksis betyder dette, at rytteren har fokus mod at kunne ride for schenklen (ben og sæde) og frem til en let tøjle kontakt. Ligeledes udfoldes teori omkring et korrekt galopanspring. Det er på dette niveau stadig helt okay at løbe hesten lidt i gang, uden teknikken er helt på plads, og det forventes ikke at balance og koordinationen er i top. 

Underviseren vurderer i samråd med rytteren, du er klar til at komme videre til næste niveau.
 

 

Letøvet – Hest niveau 3

Eleven skal kunne Strigle og rense hove og vide hvorfor det er vigtigt at strigle hesten, samt hvilke strigler der skal bruges til hvad. Eleven skal kunne sadle hesten korrekt op samt lægge trense på og justere stigbøjler så de passer.
Eleven skal kunne udføre letridning og nedsidning i trav og selv rette diagonalen i letridning selvstændigt, have kendskab til begreberne indvendig og udvendig side, styre hesten rundt i skridt og trav efter anviste punkter og kunne udføre slangegang, 20 m volte og parade.
Eleven lærer at ride alle tre gangarter selvstændigt.
Underviseren vurderer i samråd med rytteren, du er klar til at komme videre til næste niveau.
 

 

Øvet – Hest niveau 4

Under ridning skal eleven kunne arbejde med hesten i alle 3 gangarter, have kontrol over sin opstilling og forstå at hesten skal søge frem og ned mod biddet.
Eleven lærer at udfører sværere øvelser som f.eks. schenkelvigning, 10 m volter i skridt, trav og galop samt kunne ride overgange korrekt og have forståelse for hvornår en øvelse er samlende og hvornår den er løsgørende.
Eleven skal kunne Strigle og rense hove og vide hvorfor det er vigtigt at strigle hesten, samt hvilke strigler der skal bruges til hvad. Eleven skal kunne sadle hesten korrekt op samt lægge trense på og justere stigbøjler så de passer.
Ungdomshold – fokus på overgang til hest
Eleven kommer fra Pony niveau 4 – rider alle tre gangarter selvstændigt. Har 100% styr på op og afsadling. Har kendskab til begreberne indvendig og udvendig side, styre hesten rundt i skridt og trav efter anviste punkter og kunne udføre slangegang, 20 m volte og parade.

 

 


  

Nyheder

Instagram

Loading