10. november 2022

Undervisere på HRK 

Andreas Künnemann, Sabrina Hesselhede, Nete Sarsgaard Jørgensen, Charlotte Broström samt Claus Toftgaard. 

Vi er meget glade for de undervisere som er tilknyttet HRK, og vi ønsker at fastholde dem alle sammen. Det er derfor ikke tilladt for andre at undervise på HRKs område. Dette gælder uanset om der tages betaling herfor eller ej. Hvis man som pensionær ønsker undervisning af andre end de undervisere som har en aftale med HRK, så må man ride eller køre ud til dem, på samme måde som der hver uge kommer eksterne ryttere til undervisning på HRK.”

6. oktober 2022

OPDATERET INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR HOLTE RIDE-KLUB
Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00 i caféen i Holte Ride-klub.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af ny bestyrelse.
 
Kandidater bedes melde deres kandidatur til kontoret@holte-rideklub.dk


*************************************************
12. marts 2022

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR HOLTE RIDE-KLUB
Tirsdag den 22. marts 2022 KL 18.30 i caféen i Holte RideKlub

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
4.Fastsættelse af kontingent
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer følgende rækkefølge:
?Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskole elever) Kirsten Foss genopstiller ikke
?Juniorrepræsentant (vælges hvert år blandt juniormedlemmer) Cecillie Lindberg genopstiller
?Seniormedlem (lige år): Maria Bjerg er på valg og genopstiller
?Seniormedlem (lige år): Christel Arendt Stoltze er på valg og genopstiller
?Seniormedlem (lige år): Dorthe Scheutz er på valg og genopstiller
?Seniormedlem (ulige år): Astrid Leth er ikke på valg
?Seniormedlem (ulige år): Maria Ramsdal er ikke på valg
?Suppleant 1 (lige år): Camilla Petersen er på valg og genopstiller vælges
?Suppleant 2 (ulige år): kandidat ønskes

Følgende kandidater har ønsket at stille op:
Til rideskolerepræsentant: Iben Nordmark Andersen
Til Suppleant: Tanja Pagh Mathiesen

7.Valg af revisor (vælges hvert år)
8.Eventuelt
-Der er ikke kommet nogle punkter ind til eventuelt inden deadline
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 Rideskolen holder sommerferie                                                                                 

                                          01/07-2021 

Rideskolen vil holde sommerferie lukket fra den 1. Juli og starter igen op den 9. august. 

Der vil være en masse aktiviteter og ridelejr i uge 27 og 28, efterfølgende vil alle vores heste og ponyer få en velfortjent ferie. 

Vi glæder os meget til at tage I mod alle nye som gamle ryttere :-) 

Sommer hilsner 
Rideskole teamet  

 

 

Nyt fra bestyrelsen

18/6-2021 

kære Alle 

Så er der fastlagt datoer for åbent cafe møde og bestyrelse møder resten af året. hvis nogle ønsker flere møder eller har spørgsmål til dette, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail :-)  

Datoerne ligger I kalenderen, man skal ikke tilmelde sig de åbne cafe møder, man møder bare op i cafeen :-) 

 

 

Klub tøj

14/04-2021

Vi har fået lavet en hjemmeside med klub tøj. Linket til hjemme siden ligger Her

Hvis man ønsker at se tøjet inden bestilling, har vi enkelte modeller liggende på kontoret. 

 

Corona restriktioner pr. 1. Juli 2021

  • Forsamlings forbud indendørs: Max 250 personer 
  • Indendørs undervisning: personer over 17 år, skal vise gyldig corona pas/negativ test svar til underviseren frem til 1. august 2021
  • Der er ikke længere begrænsninger på udendørs forsamling
  • Vedr. Cafeén      
  • For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger pr. 1. juli. Da der stadig er krav om Coronapas/negativt testsvar for alle over 17 år indtil 1. september skal alle der benytter cafeen stadig overholde dette. Det vil ikke være praktisk muligt at checke alle, der benytter caféen, hvorfor vi beder alle om at sørge for at have den rette dokumentation parat ved stikprøvekontrol. Skulle det vise sig, at reglerne ikke overholdes, vil vi være nødsaget til fortsat at holde caféen lukket, da overtrædelser kan udløse bøder til både klubben og de tilstedeværende.

    Med disse lempelser kan vi da næsten vende tilbage til normalen.

 
 


Nyheder

Loading