Corona forholdsregler

Ganske som i det øvrige samfund må vi desværre indse at smittetallet stiger og derfor tage vores forholdsregler itf at begrænse smittespredning. Vi håber at alle har indset nødvendigheden af disse tiltag og derfor er det denne gang en opfordring og anbefaling, skulle dette ikke blive efterlevet, vil bestyrelsen overveje om der skal indføres restriktioner som i foråret

Derfor

Begræns antallet af personer i stalden. Ingen gæster, familiemedlemmer eller lign medmindre det er strengt nødvendigt

Der bliver opsat spritstandere ved de tre hovedindgange, så venligst sprit af når du ankommer til HRK. Derudover forefindes håndsprit i rideskolestalden, i ridehusene og i sadelrum

Ingen uvedkommende gæster i stalden

Bliv hjemme ved sygdoms symptomer. Har du brug for hjælp til pasning af hest, kontakt Bitten

Max 1 person i sadelrum af gangen. Ingen unødige ophold

Caféen kan anvendes med omtanke. Er man flere samlet, skal der holdes min 1 meters afstand

Max 1 forælder/hjælper per hest/pony i rideskolen. Er der behov for at medbringe f.eks. mindre søskende, skal de opholde sig udenfor.

Vi håber at alle vil tænke sig om en ekstra gang og følge ovenstående, så vi ikke risikerer yderligere restriktioner.

På bestyrelsens vegne

Bitten VesterlundGeneralforsamling HRK 16. juni 2020

Regnskabet for 2019 kan downloades her Årsregnskab HRK 2019 
 
INDKALDELSE til ORDINÆR GENERALFORSAMLING for HOLTE RIDE-KLUB

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl 18.30 i Holte Ride-Klubs café. Bestyrelsen håber at se så mange medlemmer som muligt. Se dagsorden her Dagsorden 

 
Ophævelse af forholdsregler
Per 8. juni er HRK igen åben for alle og rideskolen kører i normal drift. Vi henstiller fortsat til omtanke og til at følge myndighedernes anbefalinger om 1 meters afstand og hyppig håndvask/afspritning
 
UPDATE 24. marts 

Som de fleste nok har hørt, har regeringen besluttet at forlænge de nuværende forbud frem til 13. april. Dette betyder derfor at vi ligeledes må forlænge vores nuværende restriktioner i forhold til færdsel på HRK.
Bestyrelsen og Bitten vil gerne sige tak til alle som følger de opstillede regler, hvilket jo er medvirkende til at vi fortsat kan holde åbnet på næsten almindelige vilkår. Vi sender dagligt en lille bøn op til vejrguderne og takker for det fine vejr(med et lille hint om lidt flere plusgrader), men vi må nok indstille os på at der også kommer regnvejrsdage, hvor reglerne selvfølgelig også skal overholdes, selvom det bliver surt..
Vi har fået nogle spørgsmål iht heste med særlige behov for indendørs træning. Reglerne er lovmæssigt bestemt, at personalet fortsat må motionere heste indendørs. Så hvis nogen har brug for at få en hest løs i ridehus eller longeret indendørs fordi det ikke kan lade sig gøre ude, kan dette aftales med Bitten, men må ikke gøres selv. Ligeledes må solarie og skridtbånd ikke bruges.
Vi ved godt at situationen påvirker os alle og at vi nok efterhånden er lidt mere i minus på overskudskontoen end vi plejer. Det er helt OK at påpege overfor andre hvis de ikke opfører sig hensigtsmæssigt, men lad os nu gøre det på en pæn og konstruktiv måde, så vi ikke skaber en dårlig stemning i en i forvejen svær situation.

På bestyrelsens vegne
Bitten
 
 
UPDATE 17. marts

Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift Corna, gælder følgende fra i morgen d. 18. marts:

Der må kun komme 1 person i stalden per hest per dag medmindre der er tale om børn under 15 år, som kan have 1 forældre/voksen med. INGEN andre end den ansvarlige for hesten den pågældende dag har adgang til HRK.

Alt unødigt ophold forbudt – rid/pas og kør hjem!

Så vidt det er muligt bør ridning, longering mm foregå udendørs

Bestyrelsen finder disse tiltag absolut nødvendige og de vil derfor blive håndhævet uden undtagelser

På vegne af bestyrelsen HRK

Bitten

CORONA Tiltag HRK

Rideskolen er lukket indtil videre som tidligere informeret og det betyder at der ikke er adgang på HRK for hverken elever, parter eller forældre. Der er lagt en plan for pasning/motionering af heste og ponyer, som personalet vil tage sig af

Ryttere med ridehuskort har ikke adgang i 14 dage

For vores opstaldere gælder, at de fortsat har adgang for at passe og ride deres heste, men ingen må tage gæster med i stalden. Parter eller andre som skal i stalden for at passe/ride en hest er selvfølgelig velkomne på samme betingelser.

Smede, dyrlæger mm kan forsat komme og udføre deres arbejde

Vi skal kraftigt opfordre til at alle opholder sig kortest tid muligt på HRK – altså kom kun for at passe/motionere din hest og tag derefter hjem.

Caféen vil blive aflåst og må ikke bruges

Vores undervisere er forsat velkomne til at undervise, men vi lukker for udefrakommende ryttere til undervisning, det vil sige at der ikke er adgang for heste der ikke er opstaldet på HRK. Dette gælder både dressur og spring i 14 dage. Dette kan betyde at der vil ske ændringer tiderne for spring

Alle aktiviteter som kan foregå udenfor – opsadling, skridt, træk med hest mm skal ske udendørs såfremt det er muligt

Der må max opholde sig 10 ryttere i det store ridehus ad gangen og 5 ryttere i det lille ridehus. Lad være med at skridte sammen to og to og ophold dig kun det nødvendige tidsrum i ridehusene.

Alle som føler tegn på sygdom, såsom feber, hoste, og lign bedes holde sig hjemme. Skulle nogen få behov for ekstra pasning af hest som følge af situationen, kan det aftales med daglig leder eller staldmester

Der arbejdes på en nødplan i tilfælde af, at personalet bliver ramt af sygdom eller karantæne. Vi vil derfor gerne opfordre alle, der kender til rutinerne i stalden og som har mulighed for at hjælpe om at give besked til daglig leder (dagleder@holte-rideklub.dk). Der vil så blive lavet en beredskabsliste, som kan tilkaldes hvis vores personale bliver ramt.

Bestyrelsen opfordrer til at alle færdes på HRK med omtanke. Følg de anvisninger der er givet for at mindske smittefare ikke kun på HRK men i det hele taget.

Vi håber at vi med disse tiltag kan få alle til at respektere situationens alvor, men er det ikke tilfældet, kan vi blive nødsaget til at skærpe dem.

  
 
 
 
Holte Hestival afholdes d. 11.-14. oktober
 
 Tak til vores stævnesponsorer:
 
 
 
 
Efterårsferie - rideskolen holder lukket fra og med lørdag 12/10 til og med søndag 20/10
 
Nye medlemshold per 05.09.2019
 
Vi har ændret medlemsholdene, så der kun er ét aktivt medlemskab, der til gengæld er aldersgradueret (0-24 og 25+ år), hvilket skulle gøre det lettere at tilmelde sig rideskolehold.
 
 
Ny springunderviser per 1. august 2019

Det er med stor fornøjelse at vi kan meddele at HRK per 1. august 2019 har ansat Andreas Künnemann som ny springunderviser.

Andreas er oprindeligt uddannet berider i Tyskland og har mere end 40 års erfaring indenfor ridesporten. Han bor i Børkop med sin kone Birgit og søn Konstantin, som begge er konkurrenceryttere på højt plan.

Fra 1. august vil Andreas tilbyde undervisning 2 dage om ugen hver tirsdag og onsdag på Holte, medmindre andet aftales. Såfremt tilslutningen er stor, er det forventningen, at der på sigt tilbydes undervisning over flere af ugens dage af Andreas evt. i samarbejde med hans team. Andreas og teamet vil herudover tilbyde stævnehjælp mm.

Tilmelding til springundervisning sker via mail til dagleder@holte-rideklub.dk - en enkelt prøvetime kan aftales uden medlemskab, ellers skal man være medlem af HRK for at modtage undervisning på HRK

Ny prisstruktur per 1. juni 2019

På medlems mødet onsdag aften blev detaljerne i vores nye prisstruktur præsenteret. Præsentationen og ny prisliste er vedhæftet. VIGTIGT – såfremt man ønsker ændringer til sin opstaldning gældende per 1. juni skal ændringer meldes til kontoret senest 13. maj. Ønsker man at beholde alle ydelser som i dag, skal man ikke foretage sig noget. Evt spørgsmål stilles til Bitten og/eller Git.

/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/Ny prisstruktur HRK.pdf

/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/Prisliste HRK juni 2019.pdf

Ridelejr uge 28
Rideskolen afholder ridelejr i uge 28 og der er også mulighed for at deltage med egen hest/pony. Se flere detaljer og tilmeld i aktivitetskalenderen på vores hjemmeside under uge 28.


Nyheder

Loading