Regler for brug af Holte Ride-Klubs folde
 
Foldordning: 
 
Holte Ride-Klub har en foldordning på hverdage, hvor vores staldpersonale lukker hestene på fold og tager dem ind igen. Denne kan man kun tilmeldes efter aftale med vores staldmester. Der er mulighed for enten alenefold eller sammen med en anden hest - eller i "gruppefold" for valakker.
Foldordningen er på 2 timer og koster 600 kr om måneden for enefold og 400 kr om måneden for fold sammen en anden hest. Derudover er der et tillæg på 150 kr for hver ekstraydelse, fx dækken på, klokker på osv.
 
Egen fold: hvor man selv lukker på fold (og hente ind igen) efter nedenstående regler: 

1. Folde kan reserveres fra klokken 7.00 samme dag som folden ønskes benyttet, ved at opskrive hestens navn, rytterens navn, telefonnummer samt tidspunkt efter nedenstående regler. Jordfoldene kan dog ikke reserveres til heste i foldordning, men disse kan benytte foldene hvis de er ledige.

Foldtavlen vil blive slettet hver dag af personalet klokken 7.00.

2. Reservation kan kun ske i tidsrummet hel til hel, eller halv til halv. Hvis foldene ikke benyttes til den skrevne tid, fritstilles foldene efter 15 minutter.

3. Enhver benyttelse af Holte Ride-Klub´s folde sker på egen risiko.

Disse regler er ikke til for at genere nogen, men for at vi alle skal have mulighed for at få vores heste på fold. Dette kan kun lade sig gøre, hvis overstående overholdes af alle, og vi viser lidt hensyn til hinanden.
 
Foldregler
 
Foldoversigt, klik her

Foldordning
Følgende folde bliver brugt i foldordning mandag til fredag 6.30 – 14.30.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

Det er strengt forbudt, at benytte foldene i dette tidsrum!

Rideskoleheste/ponyer
Rideskolens heste/ponyer må kun benytte fold 13. Folden er reserveret til rideskolens heste/ponyer lørdag efter kl. 14, søn- og helligdage. Benyttes folden i hverdage skal dette skrives på foldtavlen, efter samme regler som privatheste.

Fold 10, 13 og ”den gamle græsspringbane” fold 25 må kun benyttes af rideskolens ponyer/heste – og kun i sommerhalvåret. 

Jordfolde
Jordfolde må reserveres max. to timer pr. dag. I Hverdage benyttes jordfoldene til foldordningen mellem kl.06.30-14.30. Herefter kan jordfoldene frit benyttes efter gældende retningslinjer. Jordfolde må i vinterperioden (oktober-marts) ikke reserveres til heste i foldordningen mellem kl. 06.30 og kl. 15.

Fold 14, 15 og 16 må benyttes i op til 3 timer, hvis der går 2 eller flere heste sammen.

Græsfolde
Græsfolde må reserveres max. en time pr. dag uanset antal heste. Heste i foldordningen må gerne gå på græsfold. Græsfolde åbnes maj/juni kl. 7 morgen til aktuel lukketid. De lukkes midt september, alt efter vejret. Der udarbejdes hvert år retningslinier for sommerfoldsordning og disse retningslinier kan påvirke græsfoldes normale benyttelse.
 
Folden er i stykker
I tilfælde af din hest eller en anden hest har ødelagt noget på folden, skrives dette på fold tavle og ved tavle ved personalestuen. Det er mørkt om morgenen når de første heste lukkes ud, og personalet har ikke mulighed for at se det.
 
Ledelsen/april 2013
 
 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk