Ønsker du at flytte din hest/pony til Holte Ride-Klub?

Kontakt først kontoret på kontoret@holte-rideklub.dk og hør, om der er plads. Vi er så priviligerede, at der kun er få ledige bokse på HRK. Vi prøver at opretholde en god balance mellem dressur og spring, ponyer og heste – og tildeling af bokse sker også med denne balance for øje. Eksisterende pensionærer vil (hvis muligt) kunne tildeles boks til en ekstra hest/pony forud for eksterne.

Når der er aftalt opstaldning på HRK, modtager du et velkomstbrev, der beskriver indflytningsprocedurerne, hvor grundtrækkene er:

 
· Du skal oprette din profil på www.holterideklub.dk og melde dig ind i klubben
 
· Du skal udfylde vores opstaldningskontrakt, klik her, underskrive den og sende den til kontoret@holte-rideklub.dk
 
· Du skal være registreret med et betalingskort til fakturering og betaling af depositum
 
I velkomstbrevet er beskrevet, hvordan du aftaler valg af strøelse, foder, tillægsydelser mm – og hvilke oplysninger staldpersonalet skal have, inden din hest/pony flytter ind.
 
Vinduesbokse tildeles efter anciennitet! 

Priser, tillæg for ekstraydelser mm

For opstaldningspriser med mere, klik her for at komme til ny side (åbner i nyt vindue)

Skal din hest/pony flytte midlertidigt fra Holte Ride-Klub?

Du har mulighed for at flytte din hest/pony fra HRK i op til 3 måneder – og i de 3 måneder betale en reduceret pris (boksreservation). Reservationsbokslejen har en række betingelser:

 
· Overgang til reservation skal varsles ved mail til kontoret@holte-rideklub.dk senest den 20. i måneden inden overgang, dvs senest 20/5 for overgang til reservation 1/7. Hvis din hest bliver akut syg og du har en dyrlægeerklæring på, at den skal fraflytte HRK for en periode, er varslet nedsat til indeværende (betalte) måned, dvs syg 5/2 betyder overgang til reservation 1/3.
 
· Der er tale om en midlertidig fraflytning – altså kommer din hest/pony tilbage til HRK. Hvis boksen opsiges mens hest/pony er fraflyttet, vil der blive opkrævet fuld opstaldningspris for den sidste måned, hvor normalt fraflytningsvarsel indtræder (d. 20. i måneden inden fraflytning, dvs 20/6 for opsigelse 1/8)
 
· Varighed af fraflytninger er minimum 1 måned – og normalt fra og med den 1. i måneden til og med den sidste i måneden. I sommerferieperioden juli-august kan skæve perioder af månedsvarighed aftales, fx 16/6-15/8 = 2 måneder på reservation.
 
· Efter 3 måneder overflyttes man automatisk til fuld opstaldningspris
 
· HRK råder over boksen mens denne er på reservation og kan udleje den på månedsbasis
 
· Ved midlertidig fraflytning, hvor hesten/ponyen af en eller anden årsag kommer hjem til HRK ”før tid”, betales fuld boksleje i en hel måned, hvis fraværet har været mindre end 14 dage og reservation for 14 dage og fuld boksleje for 14 dage, hvis fraværet har været over 14 dage (der laves kun udregning for halve måneder, ikke for uger/dage)
 
 

Ønsker du at fraflytte Holte Ride-Klub?

 
· Opsigelse af boksen skal ske senest d. 20. i måneden inden fraflytning, dvs 20/3 for fraflytning 1/5
 
· Vælger man at fraflytte før datoen, boksen er opsagt fra, betales der fuld opstaldning i opsigelsesvarslets tidsrum.
 
· Ved akut aflivning af hesten og hvis boksen ikke ønskes reserveret til evt ny hest, betales der fuld opstaldning måneden ud. Opstaldningskontrakten er således opsagt uden normalt opsigelsesvarsel
 
· Depositum vil blive refunderet, når alle mellemværender med klubben er udredt og betalt

Nyheder

Loading