Ønsker du at flytte din hest/pony til Holte Ride-Klub?

Kontakt først kontoret på kontoret@holte-rideklub.dk og hør, om der er plads. Vi er så priviligerede, at der kun er få ledige bokse på HRK. Vi prøver at opretholde en god balance mellem dressur og spring, ponyer og heste – og tildeling af bokse sker også med denne balance for øje. Eksisterende pensionærer vil (hvis muligt) kunne tildeles boks til en ekstra hest/pony forud for eksterne.

Når der er aftalt opstaldning på HRK, modtager du et velkomstbrev, der beskriver indflytningsproceduren er:

 · Du skal oprette din profil på www.holterideklub.dk og melde dig ind i klubben
 
· Du skal udfylde vores opstaldningskontrakt, klik her, underskrive den og sende den til kontoret@holte-rideklub.dk
 
· Du skal være registreret med et betalingskort til fakturering og betaling af depositum
 
I velkomstbrevet er beskrevet, hvordan du aftaler valg af strøelse, foder, tillægsydelser mm – og hvilke oplysninger staldpersonalet skal have, inden din hest/pony flytter ind.
 
Vinduesbokse tildeles efter anciennitet! 

Priser, tillæg for ekstraydelser mm

For opstaldningspriser med mere, klik her for at komme til ny side (åbner i nyt vindue)

Skal din hest/pony flytte midlertidigt fra Holte Ride-Klub?

Du har mulighed for at flytte din hest/pony fra HRK i op til 3 måneder – og i de 3 måneder betale en reduceret pris (boksreservation). Reservationsbokslejen har en række betingelser:

 
· Man kan have en boks på reservation i max 3 måneder. Bestyrelsen har dog mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde og tillade forlængelse af reservationen. Efter 3 måneder overgår reservation til fuld boksleje, medmindre boksen opsiges efter gældende regler.
 
· Overgang til reservation skal varsles ved mail til kontoret@holte-rideklub.dk senest den 20. i måneden inden overgang, dvs f.eks senest 20/5 for overgang til reservation 1/7. Ved opsigelse betales fuld boksleje i opsigelsesmåneden. Hvis din hest bliver akut syg og du har en dyrlægeerklæring på, at den skal fraflytte HRK for en periode, er varslet nedsat til indeværende (betalte) måned.
 
· HRK råder over boksen mens denne er på reservation.
 
Ønsker du at fraflytte Holte Ride-Klub?
 
· Opsigelse af boksen skal ske senest d. 20. i måneden inden fraflytning, dvs 20/3 for fraflytning 1/5
 
· Vælger man at fraflytte før datoen, boksen er opsagt fra, betales der fuld opstaldning i opsigelsesvarslets tidsrum.
 
· Ved akut aflivning af hesten og hvis boksen ikke ønskes reserveret til evt ny hest, betales der fuld opstaldning måneden ud. Opstaldningskontrakten er således opsagt uden normalt opsigelsesvarsel
 
· Depositum vil blive refunderet, når alle mellemværender med klubben er udredt og betalt

Nyheder

Loading